23.12.2013r.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT W NASZYM SPÓŁDZIELCZYM DOMU

Kolejny już 55-ty raz, obchodzimy w żyrardowskiej spółdzielczej rodzinie Święta Bożego Narodzenia i witamy Nowy Rok. To dzięki naszym poprzednikom, założycielom Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 7 tys. żyrardowskich rodzin może przeżywać te święta pod wspólnym dachem, w swoich mieszkaniach. Pomyślmy też
o nich w tym niezwykłym okresie.

Historia naszej spółdzielni zaczęła się 55 lat temu. Pisaliśmy o niej wielokrotnie, przedstawialiśmy ją w żyrardowskich mediach, także w tej rubryce gazety, którą prowadzimy od blisko 11 lat. Dzięki funkcjonowaniu naszej spółdzielni w minionym ponad półwieczu, prawie połowa ludności Żyrardowa znalazła się w kręgu miejskiego standardu zamieszkania.

Dzisiaj krytycy spółdzielczego budownictwa realizowanego metodami uprzemysłowionymi, czy przeciwnicy koncepcji spółdzielczego osiedla mieszkaniowego nie są w stanie zrozumieć, jaki skok cywilizacyjny oznaczało w Żyrardowie, spółdzielcze przyspieszenie zapoczątkowane 55 lat temu. Czym dla tysięcy ludzi w naszym mieście była przeprowadzka do mieszkań, choć skromnych metrażowo, ale w pełni wyposażonych
w media, odpowiednio nasłonecznionych, umożliwiających normalne życie. Najczęściej była to ucieczka z suteren lub baraków, z mieszkań przegęszczonych w których mieszkało po kilka rodzin. Był to często ważny życiowo moment, uzyskania swojego pierwszego, własnego mieszkania w naszym mieście.

Była to także nauka życia w nowym, przestronnym otoczeniu osiedlowym, ze stopniowo zagospodarowywanymi terenami zieleni, z placami zabaw dla dzieci i z pełną gamą usług,
a wśród nich także usług placówek społeczno-wychowawczych.

Trudno to dzisiaj niektórym zrozumieć, ale pół wieku temu tak w naszym mieście było.

Dzisiaj po 55-ciu latach, choć sytuacja społeczno-gospodarcza jest zupełnie inna, to problem mieszkaniowy ponownie do nas wraca. Dotyka 2 mln , niebogatych polskich rodzin, wśród nich kilkuset rodzin mieszkańców naszego miasta. Bezrobocie wśród młodych, brak dostępu do tanich mieszkań powodują, że łączą oni swoje plany z emigracją zarobkową, opóźniają zakładanie rodzin uruchamiając spiralę demograficznej zapaści naszego społeczeństwa. Tymczasem rządzący nie dostrzegają tego problemu, który może zniszczyć podstawy systemu emerytalnego w kraju. Dlatego tak ważne jest przypomnienie dorobku mieszkaniowego ruchu spółdzielczego i potrzeba zwolnienia zaciągniętych hamulców ustawowych dla jego rozwoju.

Wróćmy jednak do naszej spółdzielni.

Rok miniony był dla niej kolejnym trudnym okresem. Pomimo poprawności naszych działań statutowych i ekonomicznych, potwierdzonych pozytywną oceną biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółdzielni, nadal  musieliśmy się mierzyć
z kryzysem gospodarczym (którego wg władz w kraju nie było) i z jego szczególnymi skutkami w naszym mieście.

To w naszym postprodukcyjnym, po upadku wielu zakładów,  mieście – wiele rodzin ma dramatyczną sytuację dochodową. Wiele z tych rodzin mieszka u nas w spółdzielczych budynkach. To oni tworzą grupę notorycznych dłużników i oni spowodowali, że zadłużenie czynszowe przekroczyło kwotę 4 mln. zł, co daje jego ponad 11%-owy wskaźnik. Pomimo, że dzięki intensywnym działaniom windykacyjnym, zadłużenie to stopniowo spada, to nadal jest to dla nas poważny problem, który może skutkować ograniczeniem działań remontowych
w nadmiernie zadłużonych budynkach.

W minionym roku następowała dalsza stabilizacja działań organizacyjnych
w rozliczeniach kosztów nieruchomości,
które w wyniku obowiązywania ustawy spółdzielczej z 14 czerwca 2007 r. są prowadzone dla każdej nieruchomości oddzielnie. Nasze wewnętrzne unormowania statutowe pozwalają jednak na utrzymywanie solidaryzmu finansowego pomiędzy budynkami w zakresie udzielania pożyczek na działania niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, w przypadkach gdy koszty tych działań przekraczają kwoty zgromadzonych środków na koncie remontowym nieruchomości.

Ważnym elementem opłat za lokale są koszty dostaw usług komunalnych (wody, energii cieplnej, gazu). Dostawca wody sygnalizuje wzrost od 1 lutego 2014 r., kosztów wody i odbioru ścieków o 8%. Producent ciepła ma zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energii nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. taryfy opłat. Wynika z nich globalny wzrost (opłaty stałe i zmienne) rocznie o 8,5%. Tyle, że opłaty stałe płacone przez cały rok, wzrastają tylko o 1%, natomiast opłata zmienna (na którą ustalone są miesięczne zaliczki w sezonie grzewczym) wzrasta o 15,5 %. To na pewno niespodziewana i niemiła dla odbiorców wiadomość.

Gmina wypowiedziała spółdzielni dotychczasowe stawki opłat rocznych wieczystego użytkowania gruntów. Mają one wzrosnąć w 2014 r. ponad 2,5 krotnie i obciążą dodatkowo opłaty wnoszone przez mieszkańców. Na szczęście gmina pozostawia w 2014 r. kwoty podatków lokalnych na dotychczasowym poziomie.

W minionym roku nie podejmowaliśmy realizacji nowych budynków, wobec braku potencjalnych nabywców i nasyceniu rynku w Żyrardowie tą formą dysponowania mieszkań (odrębna własność). Udało nam się natomiast upłynnić kolejne nowowybudowane mieszkania w budynkach na os. Piękna.

W mijającym roku kontynuowaliśmy akcję dociepleń ścian budynków, przy współudziale w kosztach docieplenia ich mieszkańców. Ociepliliśmy 5 budynków. Na rok 2014 planujemy następne w których mieszkańcy wyrażą taką wolę.

W 2013r. odnotowaliśmy w kraju wiele wydarzeń w krajowym ruchu mieszkaniowym oraz w parlamencie, mogących wpływać na funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowej.

Były to:

Powołanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która w oparciu o 7 złożonych projektów ustaw spółdzielczych (prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych) pracuje nad jedną wspólną wersją tekstu dla obydwu ustaw.

Jeden z tych projektów (autorstwa posłów PO) zakłada ustawową likwidację spółdzielni mieszkaniowych.

Obrady VI Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej, którego członkiem jest ŻSM. Zjazd zajął zdecydowane stanowisko
w obronie spółdzielczości mieszkaniowej i zobowiązał władze Krajowej Rady Spółdzielczej do interwencji w Komisji Europejskiej i Międzynarodowym Związku Spółdzielczym w tej sprawie.

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2013 r. ustawy śmieciowej, rewolucjonizującej dotychczasowy system opłat i sposób obsługi rynku nieczystości.

Obok tego, u nas w spółdzielni:

Utrzymywaliśmy ciągłą gotowość do jednego z naszych statutowych obowiązków - budowy mieszkań dla naszych członków. Dysponujemy kadrą inwestorską i terenami na których można by realizować tanie budownictwo, tak potrzebne w kraju i w naszym mieście – o ile taka będzie wola rządzących.

Realizowaliśmy zadania zawarte w programach prac modernizacyjnych budynków
i ich infrastruktury osiedlowej. W tym między innymi:

- ocieplenie stropodachu (metodą wtryskową) w kolejnych 13-u budynkach,

- przebudowę i ocieplenie 13 wiatrołapów w PDM,

- wymianę stolarki naświetli dachowych w 5-ciu budynkach typu Czerskiego,

- modernizację dróg wewnętrznych i ciągów pieszych w os. Wschód, Kościuszki, Żeromskiego,

- przygotowanie nowych rozdzielaczy ciepła w 14 budynkach PDM i Centrum do których doprowadzone jest ciepło zmodernizowaną siecią PEC-u,

- przebudowę instalacji p.poż. w dwóch budynkach wysokich w PDM.

W ramach modernizacji systemu pomiarowego zużycia wody, realizowano okresową wymianę starych wodomierzy na nowe z nakładką radiową (łącznie 3100 szt.), tam gdzie upłynął okres ich  legalizacji.

Doskonaliliśmy systemy dozoru i konserwacji budynków oraz ich remontów, dla utrzymania wysokiego poziomu sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania wymogów zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Nasze instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne i pozostałe, a także dźwigi osobowe znajdują się pod fachowym nadzorem i są bezpieczne.

Dlatego chcielibyśmy aby nasi mieszkańcy mieli u nas nie tylko bezpieczeństwo techniczne zamieszkiwania, ale również poczucie bezpieczeństwa socjalnego, wynikającego
z solidaryzmu spółdzielczego. By mieli pewność że przy chwilowych, życiowych niepowodzeniach i kłopotach nie zostaną natychmiast wykluczeni ze spółdzielczej wspólnoty i że wspólnota ta otworzy nad nim parasol ochronny.

--------------------------

O tych wszystkich sprawach rozmawialiśmy w dniu 12 grudnia na wigilijnym spotkaniu samorządowym w Klubie Osiedlowym „KOLIBER”

Do samorządowców spółdzielni, członków Rad Osiedlowych i Rady Nadzorczej przyszli, podzielić się opłatkiem prezydenci miasta – p.p. Andrzej Wilk i Grzegorz Obłękowski. Byli też współpracujący blisko z samorządami przedstawiciele Policji (dzielnicowi) oraz przedstawiciel Straży Miejskiej.

Refleksje o wydarzeniach mijającego roku w spółdzielni i w krajowym ruchu spółdzielczym, wraz z życzeniami świątecznymi przekazali: przewodnicząca Rady Nadzorczej – p. Krystyna Zielińska i prezes Zarządu – p. Marian Rusinowski.

Również zabierający głos Pan Prezydent Żyrardowa, oceniając pozytywnie funkcjonowanie spółdzielni, jako ważnego podmiotu w mieście, życzył samorządowi spółdzielni pomyślności i satysfakcji z działalności dla członków spółdzielni i wszystkich mieszkańców.

Spotkanie zakończyły kolędy i pastorałki śpiewane przez grupy dziewczęce Akollada
i FORMAT prowadzone przez p. Roberta Siniarskiego w Klubie spółdzielczym „KOLIBER”. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe upominki, wśród których furorę robił kalendarz ścienny opracowany przez Klub „KOLIBER” zawierający prace Sekcji Plastycznej Klubu i jej opiekuna Pani Danuty Rex.

Po spotkaniu wszyscy rozstawali się z nadzieją na ponowne spotkanie przy wigilijnym spółdzielczym stole za rok. Z taką nadzieją pozostaje także Zarząd Spółdzielni.

Wszystkim naszym członkom i pozostałym mieszkańcom spółdzielczych budynków życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Niech święta w naszych domach będą spokoje, dostatnie i wesołe. Niech 2014 Rok będzie jeszcze lepszy.

Zarząd ŻSM

 

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu