06.02.2012r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI

NA 2012 r ZATWIERDZONE

Na swoim ostatnim posiedzeniu w miesiącu lutym Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła i przyjęła do realizacji zestaw planów techniczno-ekonomicznych na 2012 r., stanowiący swoisty budżet spółdzielni. W działalności podstawowej plan jest sporządzony w oparciu o koszty poniesione w poprzednim roku obrachunkowym,
o dostępne informacje nt. przewidywanego poziomu wzrostu poszczególnych składników kosztów oraz o zamierzenia  modernizacyjno-remontowe dotyczące danego osiedla
i nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r., zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (u.o s.m. z dnia 14.06.2007r.), każda nieruchomość spółdzielcza rozlicza się z własnych środków eksploatacyjnych  oraz rejestruje własne działania remontowe. Rok następny musi w planie kosztów działań uwzględniać wynik jaki dana nieruchomość uzyskała w okresie poprzednim.

Analiza wyników wykazała, że w 62 nieruchomościach stawki opłat eksploatacyjnych z 2011r. są wystarczające na pokrycie planowanych kosztów 2012r i pozostają na tym samym poziomie. W 9-ciu nieruchomościach uzyskano nadwyżkę zbieranej stawki nad kosztami
i dlatego zaproponowano w nich obniżenie stawki. W 86-ciu nieruchomościach stawki wzrastają, przy czym w 23-ech minimalnie (przedział od 0,01-0,05 zł/m2), zaś w 63-ciu od 0,05-0,36 zł/m2. Największe wzrosty wystąpiły tam gdzie w poprzednim roku obniżaliśmy stawki z powodu wcześniejszych wyników dodatnich.

W 2012r. zmieniają się stawki opłat za dostawy mediów do budynków:

- od 1 stycznia– ciepła na ogrzewanie i podgrzanie wody (ok.15%)

- od 1 lutego – wody (ok. 15%)

- od 1 maja – wywozu nieczystości (ok. 10%)

Uległy też zmianie opłaty na rzecz gminy (podatki lokalne).

W 2012r. będą obowiązywały:

1. Stawki za lokale ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.u. lokalu mieszkalnego miesięcznie, w tym:

- eksploatacja w zależności od budynku - od 1,04 do 1,89 zł/m2 p.u. – dla członków

- od  1,23 do 2,27 zł/m2 p.u. – dla nie członków

- konserwacja                                                     0,30 zł/m2 p.u.

- wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości w zależności od powierzchni działki

- fundusz remontowy

1/ nieruchomości wspólnych:

● osiedle Zachód                                         0,42 zł/m2 p.u.

● osiedle Wschód                                        0,52 zł/m2 p.u.

2/ budynkowy:

● osiedle Zachód                                          0,81 zł/m2 p.u.

● osiedle Wschód                                         0,71 zł/m2 p.u.

3/ budynkowy dla budynków ocieplonych:

● osiedle Zachód                                         0,59 zł/m2 p.u.

● osiedle Wschód                                        0,49 zł/m2 p.u.

4/ wymiana wodomierzy                               1,20 zł/ na każdy wodomierz w lokalu

- działalność społeczno-wychowawcza                  0,20 zł/m2 p.u.

 

1.2. Składniki pozostałe naliczane na osobę lub lokal miesięcznie:

- opłata za utrzymanie spółdzielczej telewizji kablowej               - 10 zł/lokal

- śmieci                                                                                           - do 30.04.br. - 9,50 zł/os.

- od 1.05.br.  – 10,50 zł/os.

- dźwigi (w budynkach wysokich)                                                           - 0,00 zł –parter

- 5,00 zł/os –I piętro

- 10,00 zł/os –powyżej Ip.

- remonty instalacji gazowej                                                         - 4,50 zł/lokal

- konserwacja i dozór inst. gazowej                                              - 2,50 zł/lokal

 

2. Opłaty za media naliczane wg aktualnych taryf ich dostawców:

Są to wnoszone miesięcznie:

- opłaty za koszty stałe dostawy ciepła

- zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie w każdym lokalu)

- zaliczki na zimną wodę i ścieki (według indywidualnego zużycia)

- zaliczki na podgrzanie ciepłej wody (wg zużycia ciepła w węźle zasilającym budynek lub   
zespól budynków)

- opłaty ryczałtowe za wodę i ścieki z lokali nieopomiarowanych w wodomierze (liczone na
osobę 7 m3 x 11,27 zł/m3) od 1.02.2012

- zaliczka za podgrzanie wody dla lokali nieopomiarowanych (4 m3 x cena podgrzania m3
w węźle)

- opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzy (w proporcji od stopnia
zużycia gazu w budynku)

- opłata za gotowość podgrzewu wody – 10,50 zł/lokal

 

UWAGA: W wyniku analizy kosztów podgrzania wody w poszczególnych budynkach
z instalacją ciepłej wody, zwyżka opłat wystąpi w 17 budynkach (zasilane z 3 węzłów). Zniżka wystąpi w 5-ciu budynkach. Pozostałe budynki wnoszą opłaty na niezmienionym poziomie. Zmiany stawek podgrzania będą obowiązywały od 1 lipca br.

3. Opłata za garaż.

Ujmuje nowe wysokości opłat podatków gruntowych w mieście w 2012r. Do stawki tej doliczony jest podatek VAT w wysokości 23%. Stawki te wzrastają z 18,38 do 18,71 zł/m2
w stosunku rocznym.

------------------------

Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2012 r., pokrywany wpływami od użytkowników lokali, zamyka się kwotą 42,200 mln.zł. (w 2011r. było 39,933 mln.zł).

W planie tym przewiduje się między innymi nakłady na następujące działania:

- 14,807 mln.zł. na zakup energii cieplnej na cele grzewcze i podgrzanie wody

- 0,521 mln.zł. na energię elektryczną

- 1,589 mln.zł. na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie

- 2,032 mln.zł. na wywóz nieczystości stałych

- 1,327 mln.zł. na opłaty na rzecz gminy (podatki i wieczyste użytkowanie)

- 5,604 mln.zł. na zakup wody i odbiór ścieków

- 1,583 mln.zł. na konserwację bieżącą i działania dozorowe instalacji gazowych

- 5,528 mln.zł. na działania remontowe

Wykazy działań modernizacyjnych i remontowych, których zakres przygotowany przez służby techniczne spółdzielni i uzgodniony z samorządami osiedlowymi, znalazł się
w planach technicznych, są do wglądu w Administracjach Osiedlowych oraz Działach Samorządowym i Technicznym Biura Zarządu. W 2012r. będziemy realizowali ocieplenie 8-u budynków, których mieszkańcy podjęli stosowne postanowienia, co do sposobu sfinansowania robót.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu